شوینده موتور و چربی زدا

شوینده موتور و چربی زدا

چربی زدایی از موتورها و تجهیزات یک اقدام ضروری در جهت افزایش عمر و نگهداری از آنها می‌باشد. شوینده‌ها برای پاک کردن و زدودن روغن، لکه‌ها، آلودگی‌ها، چربی‌ها، گریس و غیره از قطعات و تجهیزات، موتورها و سطوح به خصوص سطح فلزات کاربرد دارد.

تست شوینده موتور و چربی زدا

BRIGHT ENGINE E-70 شوینده قوی و موثر که به راحتی درون چربی‌ها، آلودگی‌ها و گریس نفوذ کرده و آن‌ها را از سطوح جدا می‌سازد. این محصول عاری از حلاّل‌ها و ترکیبات اسیدی می‌باشد.

محصول فوق قابلیت رقیق شدن با آب در نسبت‌های متفاوت را دارد.